Taxaties

JPsurvey voert taxaties van schepen uit voor particulieren, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Deze taxaties kunnen dienen voor:

  • financiering voor een verbouwing aan een schip
  • de aan- of verkoop van een schip
  • bedrijfsbeëindiging
  • successierechten.

Het is belangrijk dat de getaxeerde waarde reëel is. Door uitvoering van een groot aantal taxaties is ons bureau goed op de hoogte van de huidige marktsituatie. De kwaliteit van onze taxaties is gewaarborgd middels registratie in het Register van Taxateurs.