Algemene voorwaarden

Op de diensten van JPsurvey zijn de algemene voorwaarden van de V.E.K.R.B. (Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart) van toepassing.