Arbitrage

Ook in de scheepvaartwereld is samenwerking tussen mensen essentieel.

Het kan natuurlijk gebeuren dat er meningsverschillen of conflicten ontstaan over reparaties, inspecties of bijvoorbeeld de kosten hiervan. In deze gevallen kan JPsurvey bemiddelen om een goede afhandeling te bevorderen.

Ook wanneer een geschil door een rechtbank wordt beoordeeld kunnen wij optreden als gerechtelijk deskundige.